El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
Implantació del Sistema EMAS Inici

El sistema d'ecoauditoria i ecogestió EMAS és una eina per a la gestió ambiental de les empreses i tot tipus d'organitzacions, incloent les Administracions, que permet avaluar i millorar el seu comportament vers el medi ambient. El sistema pot ser adoptat per qualsevol empresa i tipus d'organització des de l'any 2001.
L'any 2009 tota la legislació del sistema EMAS va ser sotmesa a revisió. Com a conseqüència, es van publicar unes noves normes (Norma 1221/2009 del Parlament Europeu i del Consell) que han entrat en vigor el gener de 2010.
La preocupació pel medi ambient, la pressió dels mitjans de comunicació i les lleis en matèria de medi ambient estan canviant la forma de fer els negocis arreu del món. Cada cop més, els consumidors demanen poder accedir a productes ambientalment sostenibles, que no perjudiquin el medi ambient. Així, cada cop és més important per a les empreses i per a les organitzacions que els seus productes i serveis responguin positivament a aquestes preocupacions.