El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
Enginyeria: Serveis Inici

ENGINYERIA ENGINYTECH. ÀMBIT D'ACCIÓ :

Llicència Municipal: Dins l'àmbit de la llicència municipal d'activitats, enginyeria Enginytech realitza les següents actuacions: Assesorar els nostres clients. Dissenyar les millors solucions tècniques per a cada cas. Informar de l'estat en que es troba la tramitació de l'expedient amb tots els detalls. Amidar les zones necessàries. Dibuix de plànols acurats i ajustats als requeriments. Reflexar les últimes normes tècniques d'aplicació als nostres projectes d'activitats: Normes UNE i Legislació Sectorial. Assesoria Tècnica en matèria d'instal·lacions i activitats, d'acord amb el que demanen les diferents lleis, reglaments secorials, decrets i ordres que estan en vigor. Ajut tècnic professional de primera categoria per als nostres clients.

Consell Tècnic: Enginyeria Enginytech l'aconsella tècnicament en matèria urbanística, d'activitats o d'instal·lacions. Aquestes son les nostres principals funcions: Realitzar les actuacions tècniques que siguin necessàries per al bon funcionament de la seva empresa o negoci. Peritatge tècnic. Valoració del projecte d'activitats més convenient. Serveis tècnics orientats cap a les energies renovables. Realització de projectes d'energia solar i fotovoltaica.

OFICINA TÈCNICA: L'oficina tècnica d'Enginyeria Enginytech està preparada per a legalitzar i ajudar-lo a obtenir la llicència municipal de molts tipus d'establiments, tals com:

Comerços: Ja sigui una botiga de roba, una botiga d'electrodomèstics per a la llar, una sabateria, una perruqueria, una papereria, una llibreria, una floristeria i tot tipus de comerços.

Establiments de restauració: bar, restaurant, cafeteria, pizzeria, pastisseria amb zona de degustació, etc.

Establiments per a l'oci: sales de ball, pubs i similars. A enginyeria Enginytech l'ajudem a obtenir la llicència municipal per a la seva carpa d'estiu o de cap d'any.

Oficines d'empresa: Obtingui el permís municipal per a les seves oficines d'empresa, per al seu despatx professional, oficina administrativa, seu social, etc.

Hotels i cases rurals: Enginyeria Enginytech està preparada per a realitzar el projecte d'activitats del seu hotel, pensant en les mesures de protecció contra incendis i de protecció a les persones. Els nostres professionals l'ajudaran a tramitar les llicències necessàries per al seu hotel o la seva casa rural.

Tallers Industrials: Els nostres enginyers prepararan tota la documentació tècnica necessària per a legalitzar el seu taller industrial o taller per a vehicles amb o sense cabina de pintura. Igualment, també l'ajudarem si vol obrir una serralleria o petita industria.

Petita i Mitjana Industria: Pel que fa a instal·lacions industrials petites i mitjanes, Enginytech enginyeria pot orientar-lo en tots els aspectes que afecten el seu negoci, des de l'elecció del millor emplaçament fins a la determinació del projecte tècnic. Aquestes son les nostres actuacions: Estudi del planejament urbanístic. Elecció de l'emplaçament d'acord amb el planejament. Preparació de la memòria tècnica. Legalització d'instal·lacions. Realització del projecte d'activitats corresponent. Tramitació de l'expedient. Obtenció de la Llicència Municipal Ambiental.