El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

 
     
 
 
     
Prevenció de riscos laborals Inici

Seguretat a la feina: és la tècnica de prevenció de riscos que té per objecte eliminar o disminuir el risc d'accidents a la feina. Així doncs, el primer pas és identificar els possibles riscos presents a la seva empresa o organització. A continuació, s'han d'avaluar i mesurar aquests riscos mitjançant tècniques estandaritzades i utilitzant les variables que es refereixen a conseqüències, exposició al risc i probabilitat. Com a última fase, s'ha de procedir a l'adopció dels controls i correccionsmés adequats per tal que el risc no es materialitzi en un accident de treball.
Higiene industrial: la higiene industrial mira de prevenir l'enfermetat profesional i altres patologies que tenen el seu origen en el treball. Identifica, avalua i controla els factors ambientals que poden afectar la salut del treballador. L'objectiu final de la higiene industrial és la prevenció tècnica de l'enfermetat profesional. Per aquest motiu és necessari identificar els medis agresius existents als llocs de treball i adoptar mesures eficaces per a protegir els treballadors exposats i formar el personal directiu i els treballadors en la protecció de la salut.
Ergonomia i psicosociologia aplicada: L'ergonomia és el conjunt de tècniques que tenen per objectiu l'adaptació del treball a la persona mitjançant el disseny i la concepció del lloc de treball. L'ergonomia és el conjunt de tècniques que tracten l'adaptació del treballador a les pressions originades pels factors psicosocials.