687 540 370
Select Page

Adaptació de locals contra la Covid-19

Adaptació de locals

És necessari tenir en compte uns protocols de neteja i desinfecció dels locals i dels seus sistemes de climatització per tal d’evitar la transmissió i la propagació de la COVID-19.

La desinfecció dels locals ha d’anar precedida d’una neteja, perquè si no, la brutícia pot interferir amb els desinfectants i minimitzar la seva eficàcia.

En els centres de treball como ara oficines o botigues és necessari netejar adequadament les superfícies que es toquen habitualment, como per exemple les finestres, els panys de les portes o les màquines i aparells que empren els treballadors.

És necessari netejar la zona de treball que ha utilitzat un treballador en cada canvi de torn.