687 540 370
Select Page

L’objectiu de la norma UNE-EN ISO 14001 és implantar un sistema de gestió ambiental dins de l’empresa perquè aquesta sigui respectuosa amb el medi ambient. La norma es basa en els següents principis: definir una política mediambiental per a l’empresa; programar actuacions concretes per fer realitat aquesta política mediambiental; implantar aquestes actuacions, comprovar la seva eficàcia i, si escau, implantar accions correctores; documentar el sistema de gestió i treballar diàriament per a la millora contínua de el sistema.

Els nostres enginyers i assessors us ajudaran a implantar amb èxit aquest sistema de gestió ambiental, i a definir i preparar tota la documentació necessària perquè la vostra empresa superi amb èxit totes les fases de l’auditoria inicial de certificació.

Enginytech us ajudarà també a superar les auditories de seguiment anuals, així com les auditories de renovació de la certificació, que s’efectuen cada 3 anys.