687 540 370
Select Page

L’objectiu de la norma ISO 9001 és implantar un sistema de gestió de la qualitat en l’empresa (o en qualsevol organització) per millorar la seva competitivitat, el funcionament intern i la relació amb clients i proveïdors. La norma ISO 9001 va ser establerta per l’Organització Internacional per a l’Estandardització, i es basa en la norma britànica BS 5750, de la British Standards Institution. La versió actualment en vigor de la norma és la ISO 9001: 2008.

ISO 9001: 2008 està estructurada en 8 capítols. Entre els més importants destaquen el capítol 4, que està dedicat a el sistema de gestió (aquest capítol conté els requisits generals i els requisits per a gestionar la documentació), el capítol 5, que estableix les responsabilitats de la Direcció de l’empresa i el capítol 6 , que està dedicat a gestionar els recursos de l’empresa (recursos humans, infraestructura i ambient de treball). Finalment, cal destacar el capítol 7, dedicat a la millora en la realització dels productes de l’empresa i el capítol 8, que defineix el camí a seguir per aconseguir la millora contínua.

En Enginytech disposem de personal tècnic expert per ajudar a qualsevol empresa o organització a implantar amb èxit la norma ISO 9001: 2008. Els nostres enginyers els ajuden durant tot el procés d’implantació, l’auditoria inicial de funcionament, elaborant tota la documentació necessària, guiant a la Direcció de l’empresa, formant als treballadors i tutelant l’examen amb l’entitat certificadora.