687 540 370
Select Page

Monogràfic d’enginyeria: Els passos per obrir un restaurant

Diferències entre bars, restaurants i bars-restaurant

El Decret 317/1994, de 4 de novembre, estableix una distinció entre restaurants, bars, i bars restaurant. Els bars són establiments que disposen de servei de barra, encara que també poden disposar d’una zona habilitada amb taules. En qualsevol cas, només poden oferir begudes, tapes i entrepans freds o calents. Els restaurants, en canvi, són establiments que disposen de cuina i servei de menjador. Els bars-restaurant són bars que disposen de cuina i de la infraestructura necessària per oferir un menú de menjars.

Obrir un bar

Tal com s’ha comentat, un bar és un establiment que disposa de barra (amb o sense servei de taula) i que pot oferir begudes, tapes i entrepans freds o calents. La llista de preus ha de mostrar-se en l’interior de el local (no cal que estigui exposada a l’exterior). Es considera que els preus inclouen els impostos, llevat que s’especifiqui el contrari. Els passos necessaris per obrir un restaurant són els següents:
En primer lloc, és imprescindible obtenir la llicència d’activitat municipal (llicència ambiental) de bar o cafeteria. En Enginyeria Enginytech som especialistes en l’obtenció de llicències d’activitats.
En segon lloc, cal inscriure l’empresa en el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques de el Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat.
En tercer lloc, cal obtenir una placa identificativa, homologada, que haurà de col·locar a l’exterior de l’establiment. La identificació consisteix en una B blanc sobre fons blau.
En quart lloc, han d’obtenir-els fulls de reclamació i disposar-les a l’abast de el públic a l’establiment. S’ha d’anunciar la disponibilitat d’aquests fulls de reclamació a l’establiment.

Obrir un Restaurant

Els restaurants són establiments que disposen de servei de cuina i menjador. A diferència dels bars, els restaurants han de mostrar la llista de preus tant a l’interior com a l’exterior de l’establiment. Els passos per obrir un restaurant són els següents:
En primer lloc, és imprescindible obtenir la llicència d’activitat municipal de restaurant, és a dir, la llicència ambiental. A Barcelona, els restaurants s’inclouen dins de l’Annex III.1 de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, i cal tramitar la llicència per mitjà d’el corresponent projecte d’activitats i, si s’han de realitzar obres, mitjançant el corresponent projecte d’obres.
En segon lloc, cal sol·licitar una autorització d’obertura i inscriure l’empresa en el Registre d’Empreses i Activitats Turístiques. Aquests dos tràmits es poden fer conjuntament mitjançant el mateix imprès. Per obtenir aquesta autorització, s’haurà d’adjuntar un projecte tècnic de l’establiment, amb plànols indicatius i representatius de l’establiment, i una còpia de la llicència ambiental.
El tercer pas consistirà en l’obtenció d’una placa identificativa, (una R sobre fons blau en el cas de restaurants, o les lletres R i B sobre fons blau en el cas de bar-restaurant), i col·locar-la de manera ben visible.
Finalment, l’establiment haurà de disposar dels preceptius fulls de reclamació. És important assenyalar també que en el disseny de l’establiment, s’haurà de tenir en compte l’actual Codi d’Accessibilitat, de manera que el nostre local es trobi adaptat a persones discapacitades.