687 540 370
Select Page

BS OHSAS és un sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball desenvolupat per BSI (the British Standards Institution). Actualment es troba en vigor la versió publicada el 31 de juliol de 2007 (BS OHSAS 18001: 2007). Esta norma no sólo tiene como objeto mejorar la seguridad de los trabajadores dentro de la empresa, sinó que le da una especial importancia a la prevención de la salud de los trabajadores.

D’altra banda, BS OHSAS 18002: 2008 estableix les pautes necessàries per implementar amb èxit el sistema de gestió de la seguretat i la salut definit per BS OHSAS 18001: 2007.

Enginyeria Enginytech pot ajudar a la seva empresa a implantar el sistema de gestió de la seguretat i la salut en el treball definit per OHSAS. D’aquesta manera millorarà la seguretat i salut dels seus treballadors i la seva es convertirà en una empresa capdavantera des del punt de vista de la qualitat de la feina.