687 540 370
Select Page

El sistema d’ecoauditoria i ecogestió EMAS és una eina per a la gestió mediambiental de les empreses i tot tipus d’organitzacions, incloent les administracions, que permet avaluar i millorar el seu comportament en relació amb el medi ambient. El sistema pot ser adoptat per qualsevol empresa o organització des de l’any 2001.

El 2009 tota la legislació de sistema EMAS va ser sotmesa a revisió. Com a conseqüència, es van publicar unes noves normes (Norma 1221/2009 de Parlament Europeu i de Consell) que han entrat en vigor el gener del 2010.

La preocupació pel medi ambient, la pressió dels mitjans de comunicació i les lleis en matèria de medi ambient estan canviant les formes de fer negocis en el món sencer. Cada vegada més, els consumidors demanen productes mediambientalment sostenibles, que no perjudiquin el medi ambient. D’aquesta manera, cada vegada és més important per a les empreses i per a les organitzacions que tant els seus productes com els seus serveis responguin positivament a aquestes preocupacions.