687 540 370
Select Page

Instal·lacions elèctriques: En Enginytech dissenyem projectes d’instal·lacions elèctriques en alta i baixa tensió, i realitzem la instal·lació in situ. Tenim experiència en la realització d’instal·lacions elèctriques per a indústries i locals comercials, restaurants i centres de transformació.

Instal·lacions de climatització: Tenim experiència en la realització d’instal·lacions complexes de climatització. Incorporem les últimes tecnologies en tractament i eliminació d’olors. Sempre seguint les normes més estrictes de el Codi Tècnic de l’Edificació i de l Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis.

Realitzem instal·lacions d’energia solar tèrmica i fotovoltaica. Disposem dels millors materials i els millors professionals per realitzar instal·lacions autònomes i connectades a la xarxa de distribució. També disposem de solucions en instal·lacions de gas (gas natural i gas propà), així com en instal·lacions de telecomunicacions.